basisteksten
marxisme - radencommunisme

voor individuele zelfstudie, voor studie- en discussiegroepen 


"Het communisme is voor ons niet een toestand die tot stand gebracht moet worden, geen ideaal waarnaar de werkelijkheid zich moet richten. Communisme noemen wij de werkelijke beweging die de huidige toestand opheft."
Marx/Engels in De Duitse Ideologie.

Overeenkomstig deze woorden, is het raadzaam elk van de volgende teksten in studie en discussie te toetsen aan de huidige werkelijkheid. Zoek in de actualiteit naar de 'werkelijke beweging' en onderzoek de theorie op praktische toepassing.

Vragen, kritiek of hulp nodig bij zelfstudie of het opzetten van een studie- en discussiegroep?
Neem contact op met Arbeidersstemmen via het webformulier of het mailadres onderaan deze pagina.Kernbegrippen

 "... die klasse, die in de maatschappij niet meer tot de klassen wordt gerekend, niet als klasse erkend wordt en binnen de huidige maatschappij reeds de uitdrukking van de ontbinding van alle klassen, nationaliteiten enz. is"
Marx/Engels in De Duitse Ideologie.

De methode van het marxisme

De staat

Wat is communisme?

Communistische productie en distributie

De GIC en de economie van de overgangs-periode. Een inleiding


De basis

"In de maatschappelijke productie van hun leven treden de mensen in bepaalde, noodzakelijke van hun wil onafhankelijke verhoudingen, productieverhoudingen; deze productieverhoudingen beantwoorden aan een bepaald ontwikkelingsniveau van hun materiële productiekrachten. Het geheel van deze productieverhoudingen vormt de economische structuur van de maatschappij, de materiële basis ..." Marx, Voorwoord tot de Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie.

De bovenbouw, de burgerlijke ideologie

"... de materiële basis waarop zich een juridische en politieke bovenbouw verheft en waaraan specifieke maatschappelijke vormen van bewustzijn beantwoorden. (...)  Dan breekt een tijdperk van sociale revolutie aan. Met de verandering van de economische grondslag wentelt zich — langzaam of snel — de gehele reusachtige bovenbouw om."
Marx, Voorwoord tot de Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie.

Organisatie van massa en kommunistische minderheden

raden, bedrijfsorganisatie, bedrijfs- en werklozenkernen, groepen en partijen

Het proletariaat in revolutie

1848, 1905, 1917, 1918-1923

1848, 1872, 1905, 1917

1848 Europese en Duitse revoluties (De massa-actie in West-Europa van 1830 tot 1849)

1872 De Commune van Parijs (De massabeweging in de laatste jaren van het tweede keizerrijk en de Commune)

1905 Revolutie in Rusland (De massa-actie in de Russische revolutie van 1905)

1917 Februari- en Oktoberrevoluties in Rusland
A. Massabewegingen tot aan de Russische Maartrevolutie
B. De Russische Maartrevolutie en haar voorlopige uitwerkingen op de massabewegingen in Europa (maart-augustus 1917)

Tot hier uit Henriette Roland Holst De revolutionaire massa-actie (1918)

Pannekoek De Russische revolutie (uit De Arbeidersraden, 1946)

1918-1923

De arbeidersraden in Duitsland 1918-23, deel 1, deel 2

Pannekoek, 1918: De Duitse Revolutie

ARBEIDERSSTEMMEN    

- Voor een menselijke wereld,
zonder oorlog, zonder terreur, zonder
kapitaal, zonder staat.
- De arbeiders hebben geen vaderland.
- Alle macht aan de arbeidersraden.

CONTACT
Email: FredoCorvo@protonmail.com