Discussie


'Arbeidersstemmen' organiseerde tot de Covid-epidemie regelmatig studie- en discussiebijeenkomsten over theoretische en historische vraagstukken. Deze werden aangekondigd via het blog.

De volgende teksten (de meest recente eerst) zijn gebruikt ter voorbereiding op de discussies en/of als resultaat daarvan. Deze teksten geven niet altijd de standpunten van Arbeidersstemmen weer; het zijn discussieteksten.


The Communist Left and Marxist-Humanism. Part 1/2 On Trump and Neo-Fascism

The Communist Left and Marxist-Humanism. Part 2/2 The ‘Unfinished American Revolution’

Reader G.I.C. ‘Grondbeginselen der communistische productie’ deel I. De politieke randvoorwaarden

Russische Revolutie 1917-2017: wat in plaats van staatskapitalisme?

David Adam Karl Marx & de staat

Stellingen bij David Adam "Karl Marx & de staat"

Het agrarisch vraagstuk, een gepasseerd station? Marx, Bordiga, G.I.C., Goldner, Jonas.

Trumpisme als historisch keerpunt

De Russische Februarirevolutie in twee teksten (van IKS en SR)

Loren Goldner De Chinese arbeidersklasse in de wereldwijde kapitalistische crisis:
revolutionaire massastaking of een nieuwe bureaucratische inkapseling?

1O stellingen over de komende revolutie


ARBEIDERSSTEMMEN    

- Voor een menselijke wereld,
zonder oorlog, zonder terreur, zonder
kapitaal, zonder staat.
- De arbeiders hebben geen vaderland.
- Alle macht aan de arbeidersraden.

CONTACT
Email: FredoCorvo@protonmail.com