Wat is 'arbeidersstemmen'?

Door Fredo Corvo 15 mei 2016


2. De vraag of aan het menselijk denken objectieve waarheid mag worden toegekend, is geen theoretische, maar een praktische vraag. De mens moet de waarheid, d.w.z. de werkelijkheid en de macht, het aardse karakter van zijn denken in de praktijk bewijzen. De strijd over de werkelijkheid of niet-werkelijkheid van het denken, dat volledig losstaat van de praktijk, is een zuiver scholastische kwestie.

3. De materialistische leer over de verandering van de omstandigheden en de opvoeding vergeet dat de omstandigheden door de mensen worden veranderd en de opvoeder zelf opgevoed moet worden. Deze leer moet daarom de maatschappij in twee delen splitsen, waarvan het ene deel boven het andere verheven is.
Het samenvallen van het veranderen van de omstandigheden met de menselijke activiteit oftewel zelfverandering kan enkel als revolutionaire praktijk worden opgevat en rationeel begrepen. 

Stellingen over Feuerbach


'Arbeidersstemmen' bestaat uit een website en een blog ter bevordering van de zelfstandige arbeidersstrijd. Daarbij gelden de volgende drie basisstandpunten:

  • Voor een menselijke wereld, zonder oorlog, zonder terreur, zonder kapitaal, zonder staat.
  • De arbeiders hebben geen vaderland.
  • Alle macht aan de arbeidersraden.

Meer uitgebreid zijn de standpunten te vinden in 10 stellingen over de komende revolutie.

In het blog geeft 'arbeidersstemmen' informatie over:

  • actuele arbeidersstrijd
  • over de maatschappelijke, economische en politieke context van de klassenstrijd

Wanneer teksten op het blog zijn overgenomen wil dat niet zeggen dat deze volledig overeenstemmen met de uitgangspunten van 'arbeidersstemmen'. Zo nodig wordt dit in de inleiding of in een naschrift aangeven.

Op deze website verschijnen naar aanleiding van de actualiteit theoretische en historische teksten voor een beter begrip van de actualiteit.  

In de strijd om haar levensomstandigheden verandert de arbeidersklasse zichzelf van uitgebuite en onderdrukte klasse in een revolutionaire klasse die in staat is de hele maatschappij om te wentelen. De daarmee overeenkomende ontwikkeling van het proletarisch bewustzijn manifesteert zich in een proces van individuele reflectie en gezamenlijke discussies, waarin uiteenlopende en veranderende standpunten naar voren komen. In dit proces speelt 'arbeidersstemmen' een rol door uit te gaan van de historische standpunten van de proletarisch internationalistische stroming in de arbeidersbeweging die in Nederland en België bekend staat als radencommunisme.

'Arbeidersstemmen' staat open voor discussie met belangstellende individuen met allerlei opvattingen die op zoek naar verheldering dezelfde open houding vertonen. Met organisaties waarmee we dezelfde drie basisstandpunten delen, is een gedeeltelijke samenwerking mogelijk. 

MEER  LEZEN

ARBEIDERSSTEMMEN    

- Voor een menselijke wereld,
zonder oorlog, zonder terreur, zonder
kapitaal, zonder staat.
- De arbeiders hebben geen vaderland.
- Alle macht aan de arbeidersraden.

CONTACT
Email: FredoCorvo@protonmail.com