html templates

Boeken bij 'Arbeidersstemmen'

brochure Radencommunisme en Spanje 1936-1937

met een bijlage over Rovaja

boek Wanneer in China een vlinder met zijn vleugels klapt ...

stagnerende groei, toename van rellen en stakingen
 Fredo Corvo (red.) 

boek G.I.C. Grondbeginslen van de communistische productie en distributie (1935)

Alle uitbuitingsrelaties worden gekenmerkt door de uitsluiting van de werkende van het product van zijn arbeid. Zo eenvoudig de grondslag van de uitbuiting van de arbeider is, zo eenvoudig is ook de formulering van het opheffen van de uitbuiting. Ze kan alleen gebeuren door het opheffen van de scheiding van arbeid en arbeidsproduct, wanneer het beschikkingsrecht over het arbeidsproduct en dus ook over de productiemiddelen weer aan de arbeiders komt.

ARBEIDERSSTEMMEN

- Voor een menselijke wereld,
zonder oorlog, zonder terreur, zonder
kapitaal, zonder staat.
- De arbeiders hebben geen vaderland.
- Alle macht aan de arbeidersraden.

CONTACTS
Email: FredoCorvo@protonmail.com

LINKS


'Left Wing' communism – an infantile disorder?

Bedankt voor je bericht! Raadpleeg je mail voor antwoord.